Onze werking

Woonzorgcentrum de Hoge Heide is een erkend woonzorgcentrum, dat woongelegenheid biedt aan 127 zorgbehoevende ouderen. Bij ons wonen voornamelijk zwaar zorgbehoevende ouderen, waarvoor de thuissituatie moeilijk haalbaar is.

Dienstverlening

Als woonzorgcentrum bieden we twee opnamemogelijkheden aan, namelijk kortverblijven en opnames voor onbepaalde duur.

Tijdens het verblijf in ons woonzorgcentrum kan u beroep doen op de professionaliteit van onze paramedici (anmatie, ergo, kine, kapster en pedicure), administratievediensten (onthaal, sociale dienst, directie) en allerlei ondersteunende diensten  (keuken, poets,  technische  dienst, pastorale werking, palliatieve begeleiding en vrijwilligers).

Accomodatie

Als woonzorgcentrum beschikken we zowel over eenpersoonskamers als over tweepersoonskamers.

Verder is er ook een cafetaria aanwezig. Deze is op woensdag, vrijdag en zodag van 14u tot 16 open. Via de cafetaria kan u genieten van het mooie tuinterras.

Ook beschikken we over een turnzaal, waar onze bewoners kunen bewegen. Naast deze turnzaal is er ook onze ergoruimte die gebruikt wordt voor allerlei activiteiten. Maar ook u kan dit zaaltje reserveren voor familiale gelegenheden. Voor reservatievan deze ruimte kan u terecht bij het onthaal

In De Hoge Heide is er ook een mooie kapel aanwezig, waar onze bewoners de hele dag door kunnen bezinnen.

Bezoek

Iedereen is van harte welkom!
Onze duren zijn geopend van 07 u tot 21 u.

Keuze huisarts

U bent vrij in de keuze van huisarts. Indien blijkt dat uw oorspronkelijke huisarts niet tot ons woonzorgcentrum komt, kan in onderling overleg een andere huisarts aangesteld worden.

 Inspraak

Als woonzorgcentrum hechten wij veel belang aan inspraak. daarom bieden we zowel onze bewoners als familieleden de kansom deel te nemen aan onze bewoners-, afdelings- en centrale gebruikersraden.
Ook uw mening is belangrijk voor ons!

DE HOGE HEIDE