Waar we voor staan ...

... en willen voor gaan.

Woonzorgcentrum De Hoge Heide legt zich toe op de begeleiding van zwaar zorgbehoevende ouderen.
We kiezen ervoor om ons in te schakelen in de ondersteuning van de thuiszorg voor de ouderen van de regio. We kiezen ook uitdrukkelijk voor het uitbouwen van een band met de omgeving.
Voor de realisatie van ons project werken we met geëngageerde vrijwillige en professionele medewerkers die vanuit hun deskundigheid mee zorg dragen voor de belevingsgerichte en kwaliteitsvolle begeleiding van de bewoners.
De Hoge Heide maakt deel uit van KMSI vzw, dat eveneens het woonzorgcentrum De Winde te Laakdal beheert.
Als instelling behorend tot het netwerk van de Christelijke Mutualiteit is een keuze voor transmurale samenwerking in het belang van de zorgbehoevende oudere een evidentie. Even vanzelfsprekend is de keuze voor een warme solidariteit.

DE HOGE HEIDE