Afdelingsverantwoordelijken

Elke afdelingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor een wooneenheid van het woonzorgcentrum.

Wij creëren samen met ons team van verpleegkundig en zorgkundig personeel een thuismilieu voor de bewoners, om zo een comfortabel en aangenaam verblijf te garanderen. Wij staan tevens in voor de opvang, begeleiding en evaluatie van personeelsleden en stagairs van onze wooneenheid.
Wij bieden ondersteuning bij verpleegkundige en zorgkundige taken, coördineren de werking, volgen deze op en sturen bij met als doel een kwaliteitsvolle woon, zorg- en leefomgeving te bieden. Als afdelingsverantwoordelijke volgen we de administratieve verrichtingen van onze wooneenheid op.

Marleen Hermans is de afdelingsverantwoordelijke van cluster Kastanjelaan en Boslaan.
Ellen Vandecraen is de afdelingsverantwoordelijke van cluster Beukenlaan en Lindelaan.
Sylvie Habing neemt het medische luik van de verschillende afdelingen voor haar rekening.

DE HOGE HEIDE