Wonen bij ons

De sociale dienst staat in voor het verstrekken van allerlei informatie over het woonzorgcentrum.  Verder zijn zij ook verantwoordelijk voor de wachtlijst, het plannen van opnames, het rondleiden van eventueel nieuwe bewoners met hun familie zodat men een beeld kan vormen van onze werking.

Tijdens uw verblijf of dat van uw familielid kan u bij de sociale dienst ook terecht voor allerlei advies of hulp.

Indien u beroep wenst te doen op een medewerker van de sociale dienst, is het aangewezen om op voorhand contact op te nemen. Dit komt niet alleen onze dienstverlening ten goede, maar hierdoor kunnen ook onnodige verplaatsingen voorkomen worden. De sociale dienst kan u tijdens de kantooruren bereiken op het nummer 014/63 97 33 of via e-mail sociale.dienst@dehogeheide.be.