Animatie op maat

Bewegen houd je fit!

In ons woonzorgcentrum wordt door al onze medewerkers een animatieve grondhouding uitgesproken.  Dit omdat animatie thuishoort binnen de totaalzorg. Het is de bedoeling dat de levenswijze van onze bewoners zoveel mogelijk behouden blijft en dat de tijd die ze bij ons doorbrengen als zinvol ervaren wordt. We willen namelijk dat onze bewoners zich welkom en vooral thuis voelen bij ons.

Bewegen houd je fit!

Er is een ruim aanbod aan animatie activiteiten. Deze worden zowel in kleine, gemengde groepjes als in grote groep aangeboden.  Maandelijks wordt er een zang-en dansnamiddag en een verjaardagsfeest voor de jarigen van die maand georganiseerd. Bewoners die niet in aanmerking komen voor een groepsactiviteit worden individueel verwend met een relaxatiebad, handmassage, kamergesprek, wandeling, ... 

De Winde kookt!

Verder worden er jaarlijks ook een aantal uitstappen georganiseerd, zoals een dagje naar Scherpenheuvel, Griffelrock, Seniorenfeest, ...