Groep van assistentie woningen De Winde

Het gebouw met assistentie woningen De Winde staat open voor valide, zelfredzame dames, heren en/of echtparen die in principe de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. De filosofische, godsdienstige of politieke opvatting van elke bewoner wordt gerespecteerd.

 

"De Winde - assistentie woningen" situeert zich als ouderenvoorziening binnen de leefgemeenschap Veerle - Laakdal. “De Winde - assistentie woningen” wil een open huis zijn waardoor op een spontane wijze een wisselwerking kan ontstaan tussen de voorziening en de dorpsgemeenschap.

Het woonzorgcentrum De Winde wil ondersteunende hulp bieden aan de bewoners van de assistentie woning in noodsituaties.