Verblijf

In samenspraak met de gebruiker van het dagverzorgingscentrum, de familie, de huisarts en de thuiszorgondersteunende diensten wordt een dag en/of weekplanning opgemaakt.

Om het verblijf in het dagverzorgingscentrum zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt een begeleidingsplan opgemaakt. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen.

Als de gebruiker van het dagverzorgingscentrum dit wenst, kan hij gedurende de dag gebruik maken van het kapsalon, de pedicure van het woonzorgcentrum.