19 jaar De Winde

In oktober bestaat woonzorgcentrum De Winde 19 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden!

Naar jaarlijkse traditie gebeurt dit met een heuse smoutebollen dag! Alle bewoners worden op woensdag 22 oktober getrakteerd op een portie smoutebollen.
Familieleden en klein- of achterkleinkinderen van bewoners kunnen natuurlijk ook lekker komen meesmullen!

Allen van harte welkom vanaf 14 uur in de cafetaria van ons woonzorgcentrum.