18 jaar
De Winde!

In oktober bestond De Winde 18 jaar en dat moest uiteraard gevierd worden!

Alle bewoners werden op woensdag 23 oktober getrakteerd op een portie smoutebollen en een drankje.  Familieleden en klein- of achterkleinkinderen van bewoners konden ook lekker meesmullen!