Week van de poëzie

Donderdag 30 januari is de week van de poëzie gestart.
Ook in ons woonzorgcentrum werd de gedichtendag niet ongezien voorbijgegaan. Er werden op alle afdelingen verschillende gedichten voorgedragen.

Niet alleen onze vrijwilligers, maar ook de bewoners kenden nog heel wat mooie poëzie.

Een gedicht dat velen van hen was bijgebleven:


’t Is goed in’t eigen hert te kijken.
Nog even voor het slapen gaan.
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was.
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen.
t’Is goed in ’t eigen hert te kijken
En zo z’n ogen toe te doen.

- Alice Nahon -