Aswoensdag

Woensdag 18 februari is het alweer Aswoensdag. 

Aswoensdag is de woensdag na vastenavond en duidt het begin aan van de veertigdagentijd.  Tot en met de dag ervoor wordt er nog voluit carnaval gevierd, maar vanaf dan begint de voorbereiding op Pasen.
Als teken hiervan maakt de priester een kruisje met as op het voorhoofd van ieder die dat wil. 
Het askruisje wordt gemaakt met de as van de verbrande palmtakjes van het jaar voordien.

Ook in De Winde vindt er om 10 uur een viering plaats in de cafetaria, waarbij de bewoners een askruisje kunnen ontvangen.