Vasten

De Vastenperiode is reeds begonnen met een viering op woensdag 10 februari, ook wel Aswoensdag genoemd.

Op maandag 22 februari en 14 maart wordt er telkens om 10 uur een viering gehouden in de cafetaria van ons woonzorgcentrum.

Later op weg naar Pasen zullen ook Witte Donderdag en Goede Vrijdag gevierd worden, deze data volgen later nog.