Wandeling VVV-toren

Er is een nieuwe datum voorzien voor onze jaarlijkse wandeling naar de VVV-toren. De wandeling die eerst gepland was, is niet kunnen doorgaan omwille van het hitteplan. De wandeling zal nu doorgaan op woensdag 22 augustus.

We trekken dan samen met al onze vrijwilligers te voet naar de VVV-toren in Schoot. Ook familieleden die graag wensen deel te nemen, kunnen dit uiteraard!
We verzamelen reeds rond 12.45 uur aan het onthaal en vertrekken om 13 uur stipt.

Wij hopen op een talrijke opkomst!