Maatregelen Coronavirus

 Beste bezoeker,

Bovenop de maatregelen die al van kracht waren, dienen we bijkomende maatregelen in acht te nemen mbt het Coronavirus.

·    Er is één hoofdingang voor bezoekers nl. de ingang langs de Werftstraat. De ingang Diestsebaan is voor personeel. De andere ingangen worden gesloten.

· 
Bezoek van kinderen onder 16 jaar wordt uitgesloten.

· 
De cafetaria wordt gesloten voor externe bezoekers. Blijf aub. op de afdeling.

· 
De bezoekuren worden beperkt van 10.00 tot 18.00 uur, tenzij op afspraak (via het diensthoofd van de afdeling of de verpleegpost na kantooruren).

·  
Registreer u aan de ingang van de afdeling voor de contact-tracering en blijf dit doen.

· 
Volg de richtlijnen op de affiches met algemene voorzorgsmaatregelen: handhygiëne, hoest- en nieshygiëne, beschermingsmiddelen.

· 
Heb je onlangs verbleven in een hoog-risicogebied of had je onbeschermd contact met een (waarschijnlijke) coronapatiënt? Stel je bezoek uit tot minstens 14 dagen na je terugkeer/onbeschermd contact.

· 
Signaleer symptomen bij de bewoner: koorts en hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn.