Belangrijke mededeling

Beste 
bewoner van GAW 
bezoeker van het WZC
bezoeker van het Dagcentrum
bezoeker en dienstverlener van GAW

Dagelijks stijgen de cijfers mbt het aantal besmettingen met COVID-19.

Tot nog toe zijn we in De Winde gespaard gebleven van een uitbraak met het virus. Dit houden we ook graag zo!

Daarom vragen wij u met aandrang om ons steeds op de hoogte te brengen:

indien u een hoog-risicocontact had met een COVID-19 positieve persoon

indien u zelf een test dient te ondergaan

Verder blijven de basismaatregelen belangrijk:

was en ontsmet regelmatig je handen

draag steeds een mondneusmasker binnen de muren van het woonzorgcentrum

Fritz Van Clemen
Directeur