UPDATE CORONA - maatregelen 9 oktober

Beste familie, naasten

Ongetwijfeld heb je via de media al vernomen dat de regering een aantal verstrengde maatregelen oplegt om het coronavirus in te dijken.

Het crisisteam van De Winde heeft daarom ook besloten dat elke bewoner vanaf morgen, 9 oktober 2020, 3 geregistreerde bezoekers kan ontvangen ipv 5 zoals eerder van toepassing was.

Aan de familieleden wordt gevraagd onderling af te spreken wie er wordt opgegeven als geregistreerde bezoeker.

De diensthoofden brengen momenteel de families hiervan telefonisch op de hoogte.

Het overzicht met de actuele richtlijnen ivm bezoek kan je hier terugvinden.

Wij hopen alvast dat we jullie voldoende hebben geïnformeerd.

Hou het veilig!

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

Directeur De Winde