Testen op COVID-19

Beste medewerkers, bewoners en familie,

Wij werden door Zorg en Gezondheid op de hoogte gebracht dat WZC De Winde werd geselecteerd voor de afname van COVID-19 testen tussen 30 april en 8 mei bij bewoners en personeelsleden.

Concreet betekent dit dat al onze bewoners en medewerkers worden getest op COVID-19. De testing van de bewoners zal op vrijdag 1 mei gebeuren door twee teams, zijnde Dr. Jan Maes, onze CRA, samen met woonzorgcoördinator Anja Claes en Dr. An Weerts, huisarts, samen met afdelingsverantwoordelijke Paula Torfs. Deze 2 teams komen op de afdelingen langs bij de bewoners.

De medewerkers worden op maandag 4 mei vanaf 8.30u door Idewe getest. De testing van de medewerkers zal plaatsvinden in het klooster.

De GAW-bewoners worden door de overheid niet mee opgenomen in deze testing. Zij worden aanzien als (deels) private woningen.

Wanneer de resultaten van de test beschikbaar zijn, zal de betrokkene hiervan persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Bij de bewoners zal na de mededeling aan de betrokkene ook de familie op de hoogte worden gebracht van het resultaat van de test, zowel bij een positief als een negatief resultaat.

We proberen steeds zo transparant mogelijk te communiceren, daarom zal via website en facebook ook het aantal besmettingen in huis worden meegedeeld, uiteraard zonder hierbij namen te noemen.

Mochten er besmettingen zijn in De Winde dan zal het outbreakplan dat werd opgemaakt ism AZ Geel in werking treden.

De maatregelen die zullen genomen worden, hangen af van het aantal vastgestelde besmettingen.

Een test kan geweigerd worden, indien we vóór vrijdag geen reactie ontvangen gaat u akkoord om de test te laten uitvoeren.

Wij hopen alvast dat er niet al te veel medewerkers en bewoners positief testen.

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

directeur De Winde