UPDATE COVID-19

Beste familie, naasten,

Wij houden ons eraan jullie steeds te informeren over hoe het in het woonzorgcentrum gaat tijdens de COVID-19 crisis.

We vinden het bijzonder jammer om jullie te moeten meedelen dat we een bewoner positief testten op COVID-19. Het gaat hier over een nieuwe bewoner die werd opgenomen in het woonzorgcentrum. Op de dag van opname werd de betreffende bewoner getest, waarvan we vandaag het resultaat ontvingen. De bewoner vertoont geen symptomen.

Zoals de richtlijnen het voorschrijven plaatsten wij deze nieuwe bewoner bij opname in kamerisolatie. Deze bewoner zal in kamer-quarantaine blijven tot een negatieve test wordt afgenomen. Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen en goed opgevolgd.

Er werd door het crisisteam besloten om voorlopig de volledige afdeling waar deze bewoner verblijft, voor 14 dagen in quarantaine te plaatsen. Concreet wil dit zeggen dat er voorlopig geen bezoek mogelijk is op deze afdeling. De betrokken families worden hiervan op de hoogte gebracht.

Dit geeft aan dat we steeds alert moeten blijven en de opgelegde veiligheidsmaatregelen strikt moeten blijven volgen. We vragen jullie dan ook om tijdens bezoekmomenten steeds de voorzorgsmaatregelen na te leven.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hou het veilig!

Fritz Van Clemen
Directeur De Winde