Directeur

Ik ben eindverantwoordelijke voor de werking en de uitbouw van de woonzorgcentra. Ik overleg veel met bestuurders over de werking en de toekomst van onze instellingen.

Binnen de instelling probeer ik werk te maken van een stevige visie die ook in de praktijk wordt omgezet. Ik probeer deze te vertalen naar bewoners en mantelzorgers.

De ploeg van leidinggevenden vormen en richting geven is ook één van mijn kerntaken.

Samen met het directieteam trek ik de krijtlijnen waarbinnen de instellingen kunnen groeien. Ik volg verder op wat in de sector gebeurt en neem er vanuit onze vzw ook engagementen op.

Ik ben de rechtstreeks verantwoordelijke van de techniekers en het directiecomité.