Verantwoordelijke bewonerszorg

Als verantwoordelijke bewonerszorg geef ik leiding aan de afdelingsverantwoordelijken, chefkok en de sociale dienst.

Ik coördineer, afdelingsoverstijgend de zorg aan bewoners vertrekkend vanuit de doelstellingen vastgelegd in de opdrachtverklaring van de woonzorgcentra.Dit alles doe ik steeds in voortdurend overleg met zowel de directeur, de verantwoordelijke bewonerszorg van De Hoge Heide als de afdelingsverantwoordelijken. Hierbij bewaak ik de kwaliteitsvolle zorg in de instelling.
Tevens zorg ik ervoor dat de inhoudelijke zorgaspecten, procedures en werkvoorschriften binnen de 2 woonzorgcentra op elkaar afgestemd zijn.

Ik engageer me ertoe om onze medewerkers te ondersteunen om de opdrachtverklaring van de instelling werkbaar en zichtbaar te maken binnen het geheel van de werking om zo kwaliteitsvolle zorg te kunnen garanderen. Hiervoor geef ik samen met mijn collega’s aanzetten om de zorgvisie te concretiseren, te evalueren en bij te sturen. Ik wil de visie ook zichtbaar maken in onze dagelijkse opstelling.