Ons Huis

De Winde is een erkend woonzorgcentrum dat woongelegenheid biedt aan 85 zorgbehoevende ouderen.
In ons woonzorgcentrum wonen voornamelijk zwaar zorgbehoevende ouderen, waarvoor de zorg thuis moeilijk haalbaar is.

De Winde biedt verder ook 25 erkende assistentiewoningen en 15 erkende plaatsen in het dagverzorgingscentrum aan.

Woonzorgcentrum De Winde wenst een thuis te zijn voor ouderen met een zorgvraag. Wij willen een zorgzame thuishaven zijn waar met respect voor ieders eigenheid een zinvolle oude dag wordt beoogd. Om dit te verwezenlijken heeft De Winde 2 open zorgafdelingen en een afdeling voor dementiezorgen.