Ons Huis

De Winde is een erkend woonzorgcentrum dat woongelegenheid biedt aan 85 zorgbehoevende ouderen.
In ons woonzorgcentrum wonen voornamelijk zwaar zorgbehoevende ouderen, waarvoor de zorg thuis moeilijk haalbaar is.

De Winde biedt verder ook 25 erkende assistentiewoningen en 15 erkende plaatsen in het dagverzorgingscentrum aan.

De Winde heeft 3 gespecialiseerde afdelingen. Een afdeling voor dementiezorgen, een afdeling voor verpleeg-en comfortzorgen en een afdeling revalidatie en therapeutische zorgen.