Verantwoordelijke personeel

Ik ben verantwoordelijk voor het algemeen personeelsbeleid.

De volgende domeinen vallen onder mijn verantwoordelijkheid: loonadministratie, personeelsadministratie, aanwervingbeleid, algemeen personeelsbeleid, vorming, arbeidsgeneeskundige dienst.