Wie is wie

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste personen en diensten. De contactgegevens vindt u onder contact.

Afdelingen
Bosrank : Afdelingsverantwoordelijke Heidi Luyten
Heggerank :  Afdelingsverantwoordelijke Vanessa De Beuckelaer
Wijnrank : Afdelingsverantwoordelijke Paula Torfs

Zorgkundigen en begeleiders

Portaal
Dagverzorgingscentrum
  - Coördinator: Greet Boeckx
Opnamedienst Els Hermans
Bewonersadministratie & Onthaal Kelly Verstrepen
Lokaal Diensten Centrum : ism gemeente Laakdal 

Centrale verpleging
Coördinator Anja Claes

Centrale paramedici
Coördinator Anja Claes

Diensten
Kapster - Pedicure - Keuken - Onderhoud - Technische dienst

Het management
  - Directeur: Fritz Van Clemen
  - Woonzorgcoördinator :  Anja Claes
  - Facilitair coördinator : Els Claes
  - Expert Ouderenzorg - liaison CGD: Inge Van Gompel
  - Kwaliteitscoördinator : Paula Torfs