Wie is wie

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste personen en diensten. De contactgegevens vindt u onder contact.

Afdelingen
Bosrank - Wijnrank : Coördinator Heidi Luyten
Heggerank :  Coördinator Wendy Vermeulen

Zorgkundigen en begeleiders

Portaal
Dagverzorgingscentrum
  - Coördinator: Greet Boeckx
Opnamedienst Els Hermans
Bewonersadministratie & Onthaal Kelly Verstrepen
Lokaal Diensten Centrum : ism gemeente Laakdal 

Zorgondersteuning
Coördinator Tinne Mens

Centrale verpleging
Coördinator Heidi Luyten

Centrale paramedici
Coördinator Wendy Vermeulen

Diensten
Kapster - Pedicure - Keuken - Onderhoud - Technische dienst

Het management
  - Directeur: Fritz Van Clemen
  - Woonzorgmanager :  Anja Claes
  - Kwaliteitscoördinator & centrale planner: Tinne Mens