Afdelingsverantwoordelijken

Elke afdelingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor een wooneenheid van het woonzorgcentrum.

Wij creëren samen met ons team van verpleegkundig en zorgkundig personeel een thuismilieu voor de bewoners, om zo een comfortabel en aangenaam verblijf te garanderen. Wij staan tevens in voor de opvang, begeleiding en evaluatie van personeelsleden en stagairs van onze wooneenheid.
Wij bieden ondersteuning bij verpleegkundige en zorgkundige taken, coördineren de werking, volgen deze op en sturen bij met als doel een kwaliteitsvolle woon, zorg- en leefomgeving te bieden. Als afdelingsverantwoordelijke volgen we de administratieve verrichtingen van onze wooneenheid op.

Cindy Cuypers is de afdelingsverantwoordelijke van de Heggerank.
Heidi Luyten is de afdelingsverantwoordelijke van de Bosrank.
Tinne Mens is de afdelingsverantwoordelijke van de Wijnrank.