Wonen bij ons

De sociale dienst staat in voor het verstrekken van allerlei informatie over ons woonzorgcentrum.  Verder zijn zij ook verantwoordelijk voor de wachtlijst, het plannen van opnames, het rondleiden van eventueel nieuwe bewoners en hun familie zodat men zich een beeld kan vormen van onze werking.

Tijdens uw verblijf of dat van uw familielid kan u bij de sociale dienst ook terecht voor allerlei advies of hulp.

Als u beroept wenst te doen op de medewerker van de sociale dienst, is het aangewezen om op voorhand contact op te nemen. Dit komt niet alleen onze dienstverlening ten goede, maar hierdoor kunnen ook onnodige verplaatsingen voorkomen worden. De sociale dienst kan u tijdens de kantooruren bereiken op het nummer 014/84 92 06 of via e-mail sociale.dienst@dewinde.be.