Ons Huis

De Winde is een erkend woonzorgcentrum dat woongelegenheid biedt aan 85 zorgbehoevende ouderen.
In ons woonzorgcentrum wonen voornamelijk zwaar zorgbehoevende ouderen, waarvoor de zorg thuis moeilijk haalbaar is.

De Winde biedt verder ook 25 erkende serviceflats en 15 erkende plaatsen in het centrum voor dagverzorging aan.

Woonzorgcentrum

De Winde is een open huis en heeft dus geen gesloten afdelingen.
Wel kunnen we een onderscheid maken tussen drie afdelingen met drie afdelingsverantwoordelijken. 

Serviceflats

De Winde biedt ......

Centrum voor dagverzorging

In het centrum voor dagverzorging ....